google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Mark- och miljödomstolen (MMD) förbjöd i sin dom 2017-04-25 Laholms kommun att upplåta strandområdena för parkeringsändamål. Domen överklagades av kommunen och några markägare till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) som 2018-03-02 beslutade att undanröja förbudet i MMDs dom och återförvisa målet till MMD för fortsatt handläggning, pga att kommunen och berörda fastighetsägare inte haft möjlighet att yttra sig.  MMD meddelade 2018-11-26 en ny dom som säger att kommunen förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på de berörda stränderna. Både vi och kommunen överklagade 2018-12-14 denna dom till MMÖD. Kommunen begärde anstånd till 2019-01-29 med att komma in med själva texten, medan vi skickade in vår text.

Laholms kommun har anslagit en miljon kronor av skattemedel för att anlita en advokatbyrå att driva dessa domstolsärenden åt kommunen mot oss så att biltrafiken och parkeringen på stranden ska fortsätta som hittills. Vi förväntar oss att prövningstillstånd beviljas eftersom MMDs dom är oklar och att målet är prejudicerande.

Enligt kommunens förslag till detaljplan för ”potatisåkern” Mellby 15:1 planeras för byggande av 25-30 småhus för permanentboende. I vårt yttrande anser vi att detaljplanen inte ska fastställas förrän en helhetslösning och planering för avvecklingen av motorfordonstrafiken och parkeringen på badstranden med tidsangivelser har presenterats och beslutats samt att klimatanpassning och dagvatten utretts och planerats sett som en helhet tillsammans med andra kommande detaljplaner. Vi föreslår att i stället för småhus ska tomten användas för grön parkering med säsongsparkering på gräsytor liknande den som finns i Båstad invid kyrkan.  Vårt förslag har tagits fram av landskapsarkitekt Teusch i Halmstad.

De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna hittar du under länken DOMSTOL och våra yttranden under länken SKRIVELSER ”

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2011 > 09

I dag har vi sänt ett skrivelse till kommunstyrelsen Laholms kommun där föreslår att ett havsbad för personer med funktionsnedsättning etableras. Vi yrkar ocksså på att havsbadet ska finnas med i "Politiska handlingsprogram 2011-2014 i Laholms kommun för personer med funktionsnedsättning".

Läs hela skrivelsen här.

 

 

Visa hela nyheten »

Så var årets sista strandstädning utförd i blåst men i ljumma vindar och sol. Det var Anita, en ny medlem vi "hittade" när vi strandstädade en gång i somras, och jag, som tog oss an uppgiften.
I veckan har alla grisar, soptunnor och skyltar tagits bort från stranden. Havet har också gått ända upp över stranden flera gånger under sista tiden, så nu har vi en lång, härligt naturlig strand. Där vattenskoteruthyrarens friggebod stått samlade vi ihop glas och tog med oss hem. Vi avslutade med att fika på stranden och konstaterade att vattnet såg friskt och härligt ut efter stormen.

Gunvor Petersson

Visa hela nyheten »

Nu kan vi glädja oss åt 20 nya medlemmar! Det betyder att vi i dagsläget är 160 personer. Kul tycker jag! Välkomstbrev är utsänt. Imorgon fortsätter det med uppdatering av medlemslistan.
Louise Bergwall

Visa hela nyheten »

En rask promenad på den fasta sandstranden, ett suveränt underlag för promenader, gör gott både för kropp och själ. Så jag gick på stranden idag för att få frisk luft, njuta av vågornas ljud, titta och lyssna på fåglarna, se solljuset reflekteras i vattnet och samtidigt få motion.

När jag tittade upp mot dynkanten såg jag en mörk underlig hög. Aj,aj har en av husbilarna släppt ut sin avloppstank, var min första tanke. Nej, riktigt så illa var det inte, men vidare trevlig var inte upptäckten i alla fall.
Någon hade kört ner på stranden, backat upp mot dynkanten och lagt ut, grus, sand jord och gräs med rötter. Såg ut som om någon sopat sin uppfart eller trädgårdgångar, tagit bort ogräs och sedan dumpat sopan på stranden. Ynkligt!

Gunvor Petersson
PS

Badade idag, vattnet smakade salt, men ser bedrövligt ut, verkligt, verkligt dåligt badvatten.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.