google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 11-03-07

11 03 07
Till Länsstyrelsen Hallands län


Angående bred gångväg i dynerna i södra Mellbystrand

 

I slutet av januari 2011 har Laholms kommun anlagt en bred gångväg, genom dynerna, mellan
stranden och en offentlig toalett, som ligger där Mellbyvägen möter dynkanten. Laholms
kommun har först med hjullastare schaktat bort sand, se bild 1, från den tidigare trallgången
genom dynerna och därefter lagt ut ett 2,5 meter brett och cirka 25-30 cm tjockt lager av
krossgrus, bild 2-5.
Se även vår hemsida http://strandmiljolaholm.wordpress.com/
Vi ifrågasätter starkt att man anlägger en bred gångväg i den skyddsvärda naturtypen som
sanddynerna utgör. Ingrepp i naturen i strandområdet ska anmälas till Länsstyrelsen för
godkännande. Ingen anmälan till Länsstyrelsen eller något godkännande har gjorts för den
breda gångvägen genom dynerna.
Vår fråga är hur Länsstyrelsen ser på tillvägagångssättet, är handhavandet förenligt med
12 kapitlet, 6 paragrafen i Miljöbalken?

Strandmiljö Laholm