google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-01-09

12-01-09
Till länsstyrelsen Hallands län

Angående gångvägar och bilnedfarter till stranden i Mellbystrand/Skummeslövsstrand

Gångvägar av krossgrus och makadam.


Strandmiljö Laholm har uppmärksammat att det finns ett stort antal gångvägar av krossgrus i Mellbystrand. 11 03 07, då en av gångvägarna nyligen hade anlagts, sände föreningen in en skrivelse om denna (Dnr 525-720-11). Länsstyrelsen kunde då konstatera att ingen anmälan hade gjorts för att anlägga gångvägen. Det fanns enbart tillstånd för två räddningsvägar, inga gångvägar. Föreningen har nu konstaterat att det finns sju stycken gångvägar av krosskrus utöver de två räddningsvägarna.

Problemet är att stenmaterial och krossgrus spolas bort genom vågor och vind och sprids i terrängen. Sand från stranden blåser upp i drivor, över stenkrossgångarna och räddningsvägarna, och hyvlas sedan av. Stenkross följer då med och materialet tippas i dynerna. Krossgrusgångarna fylls sedan på med nytt krossgrus. Bild 1-13.

Sexton bilnedfarter till stranden

Det har också, sedan länge, anlagts sexton bilnedfarter ner till stranden över strandhed och dyner i Skummeslöv och södra Mellbystrand.

Havsvattnet har pressats och tryckts upp i bilnedfarterna till stranden vid storm. Vattnet har bräckt upp asfalten på vägarna och vågorna har tagit med sig vägmaterial. Mängder med makadam och sten har sköljts ut över stranden. På något ställe ligger ett stort sjok av asfaltbeläggning ute på stranden. Makadam och sten är utspridd i stort sett över hela stranden i Skummeslövsstrand och södra Mellbystrand där bilnedfarterna finns. Bild 14-43.

Hösten/vinterns stormar har ytterligare visat hur illa det är att använda främmande material på stranden, strandhed och i dyner, varför föreningen starkt ifrågasätter att det anlagts bilvägar och gångvägar av krossgrus, makadam och asfalt i den skyddsvärda naturtypen.

Vi anmodar länsstyrelsen att pröva frågan om dessa gångvägar och bilnedfarter till havet i Laholms kommun har anlagts på ett sätt som är förenligt med 12 kapitlet, 6 paragrafen i Miljöbalken.

Strandmiljö Laholm

strandmiljolaholm@hotmail.com

www.strandmiljolaholm.se

För kännedom till:

Kommunstyrelsen i Laholms kommun

Miljö- och hälsoskyddschef Torsten Kindt Laholms kommun

BILAGA Bild 1-13

Samtliga foton @Gunvor Petersson

BILAGA Bild 14-44

Samtliga foton @Gunvor Petersson