google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Domstol

Domstolsprocessen

Nedan har vi samlat de viktigaste dokumenten i kronologisk ordning, inklusive bilagor, som rör de parallella målen M 4552-17 (Strandmiljö Laholm) och M 4451-17 (Anita Wandel) vid Mark- och miljööverdomstolen.
Vi har inte tagit med dokumenten i akterna som daterats före domen i Mark- och miljödomstolen. Dessa tidigare dokument kan vi skicka på begäran.