google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Miljööverdomstolen har sagt sitt. 
På dagen innan midsommarafton kom då till slut domen. Nu har ärendet nått sista instans och det går inte att ta det vidare. Domstolen kommer fram till detta:

- Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

samt att

- strandtrafik och parkering är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
- Laholms kommun anses som verksamhetsutövare.
- Laholms kommun kan inte tvingas sätta upp bommar på annans mark.
- nedfarter får underhållas så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete

Det innebär i praktiken att all hänvisning med skyltar från Laholms kommun att med fordon ta sig till stranden, vare sig fysiskt, eller med information inte är tilllåtet. Det skall finnas nerfarter för räddningstjänst men det är inte nödvändigt med nerfarter i den usträckning det finns idag.

Domen klargör också markägarnas ansvar och även Laholms kommuns ansvar att som tillsynsmyndighet att se till att den kontrollerar den miljöfarliga verksamheten som pågår i kommunen.

Läs hela domen

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2017-04-25
Mark- och miljödomstolen förbjuder strandparkering
2016-02-04
Länsstyrelsen anser att vi inte har rätt att överklaga
2015-01-05
Föreningen JO-anmäler Laholms kommun
2014-10-23
Föreningens yttrande över Laholms kommuns förslag till klimatanpassningsplan
2014-08-04
Styrelsemedlem polisanmäld för brott mot terrängkörningslagen
2013-10-09
Länsstyrelsens samrådsyttranden över förslag till detaljplan för havstranden
2013-09-30
Föreningens granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun
2013-09-29
Föreningens yttrande angående förslag till utvidgning av reservat Södra Skummeslöv
2013-09-23
Föreningens samrådsyttrande över detaljplaneförslagen
2013-06-19
Miljö- och Byggnadsnämndens förslag till ny detaljplan för stranden
2013-06-18
Skrivelse till Laholms kommun om strandnära markområden som kan användas som tillfälliga p-ytor
2012-12-17
Överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-21
2012-11-25
Miljö- och byggnadsnämnden svar på skrivelse om motorfordon på stranden
2012-10-04
Svar från kommunstyrelsens ordf angående ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-10-01
Begäran om svar på frågor om stranden
2012-09-29
Medborgarförslag om gångstråk och cykelvägar till stranden.
2012-09-03
Krav på ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-08-16
Kommunens konsult utgår ifrån att bilkörningen måste upphöra
2012-08-11
Ny styrelse
2012-06-20
Nu krävs andra åtgärder!

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.