google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Strandmiljö Laholms yttrande över överklagandena lämnades till Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätt 3 november. Där bestrider vi de överklagandes yrkanden och avfärdar deras argument punkt för punkt med faktabaserade bevis. Nästa steg blir att de klagande erbjuds möjlighet att yttra sig över vårt yttrande och därefter ytterligare en runda. Sedan analyserar domstolens egna experter ärendet innan dom avkunnas. De har som målsättning att avkunna dom 6 månader efter prövningstillstånd beviljats, vilket var 13 oktober.

Våra pressmeddelande hittar ni under länken PRESS
De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna under länken DOMSTOL

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2017-04-25
Mark- och miljödomstolen förbjuder strandparkering
2016-02-04
Länsstyrelsen anser att vi inte har rätt att överklaga
2015-01-05
Föreningen JO-anmäler Laholms kommun
2014-10-23
Föreningens yttrande över Laholms kommuns förslag till klimatanpassningsplan
2014-08-04
Styrelsemedlem polisanmäld för brott mot terrängkörningslagen
2013-10-09
Länsstyrelsens samrådsyttranden över förslag till detaljplan för havstranden
2013-09-30
Föreningens granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun
2013-09-29
Föreningens yttrande angående förslag till utvidgning av reservat Södra Skummeslöv
2013-09-23
Föreningens samrådsyttrande över detaljplaneförslagen
2013-06-19
Miljö- och Byggnadsnämndens förslag till ny detaljplan för stranden
2013-06-18
Skrivelse till Laholms kommun om strandnära markområden som kan användas som tillfälliga p-ytor
2012-12-17
Överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-21
2012-11-25
Miljö- och byggnadsnämnden svar på skrivelse om motorfordon på stranden
2012-10-04
Svar från kommunstyrelsens ordf angående ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-10-01
Begäran om svar på frågor om stranden
2012-09-29
Medborgarförslag om gångstråk och cykelvägar till stranden.
2012-09-03
Krav på ingripande mot olovlig terrängkörning
2012-08-16
Kommunens konsult utgår ifrån att bilkörningen måste upphöra
2012-08-11
Ny styrelse
2012-06-20
Nu krävs andra åtgärder!

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.