google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Domstol

Domstolsprocessen

Mark- och miljödomstolen går i sin dom daterad 2023-12-18 helt och hållet på Länsstyrelsens linje
angående strandtrafiken. Senast den 31 maj 2024 ska biltrafiken upphöra på stränderna i
Mellbystrand och Skummeslövsstrand genom att markägarna föreläggs
att sätta upp vägbommar för att stoppa bilnedfarterna till stranden. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som emellertid först måste ge prövningstillstånd.