google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html

Med Sabella på provtagning i Laholmsbukten

Måndagen den 6 maj fick Strandmiljö Laholm följa med miljöforsknings-fartyget Sabella för provtagningar åt Nordvästskånes Kustvattenkommitté. Vi gick ombord i Torekovs hamn på morgonen i strålande sol och så gott som utan vind. Denna dag var fartyget inhyrt av Toxicon AB för att gå till fem punkter där provtagningar skulle ske. Sju olika bottenprov togs vid varje punkt.

Skepparna Tomas och Kenneth tog emot. De äger miljöforskningsfartyget, som hyrs för olika uppdrag. Snart kom också Fredrik och Weste, forskningspersonalen från Toxicon AB och plockade ombord utrustningsmaterial för undersökningarna.

Väl ombord ställdes utrustningen i ordning medan fartyget styrde mot Laholmsbukten. Det stora sållet i aktern rengjordes en sista gång, tyngder lades ovanpå det rör som skulle sänkas och tryckas ner i bottnen för att ta med sig en propp/pelare av bottensediment. Inne i kajutan gjordes ett ställ i ordning. I det skulle senare ett genomskinligt rör med hål med en centimeters mellanrum  längs hela sidan placeras. Hålen var förtejpade. När väl sedimentproppens material tryckts upp i röret och det satts på plats skulle här tas prov på syrehalten i sedimentet. Utrustning ställdes i ordning och apparaturen för mätningarna justerades. Det arbetades systematiskt och noggrant i ett vältränat team.

Första provtagningspunkten var i Laholmsbukten på 14 m djup.  Först sänktes röret i sin ställning ner, slog i bottnen och röret trycks ner. När det drogs upp och dess nederkant lämnade bottnen fälldes en plåt på ett tekniskt fiffigt sätt så sedimentet hölls kvar i röret när det vinschades upp till den stora plastbaljan. Där placerades det på en rund cylinder exakt lika stor som invändiga diametern av röret med sedimentet.

Ovanifrån fördes det genomskinliga smala röret ner i sedimentet. Det stora röret trycktes ner över cylindern och hela sedimentproppen trycktes upp. Det smala genomskinliga röret togs om hand och sattes i en frysbox för vidare analyser på laboratoriet.

Ett stycke av sedimentproppen togs av och lades i en balja för vidare analyser även det.

Hela proceduren gjordes om ännu en gång. Denna gång togs det genomskinliga smala röret in i kajutan och klämdes fast i den redan uppmonterade ställningen. Översta hålet, som var förtejpat, frilades och en platinanål stacks in i sedimentet. Värden avlästes av Fredrik och Weste protokollförde. Hål efter hål med en centimeters mellanrum undersöktes. Inget syre kunde avläsas i sedimentet. Endast vid en av de fem provtagningspunkterna fanns det syre i sedimentet och då endast 1 cm ner.

Så var det dags för de två motsatta skoporna att vinschas ner till havsbottnen. En tiondels kvadratmeter av bottnen får följa med upp och placeras i en stor rund balja. Baljan förs till det stora sållet där materialet grovsållas med hjälp av en stor stril. Det sållade materialet läggs nu i ett mindre såll och allt organiskt material plockas upp och läggs i en burk. Slutligen täcks materialet med formalin och burken märks noggrant. Under vinterhalvåret analyseras det organiska materialet, artbestäms, räknas osv. Fem gånger vid varje punkt var skoporna nere och tog prov.

Det var mycket spännande att se vad som kunde finnas i de olika bottenproverna. I Laholmsbuktens rörliga sandbotten fanns inte så många arter. Längre söderut i Öresund fanns ormstjärnor, virvelmask, borstmask, sjöborrar mm. En guldmus hittades, en havsborstmask med guldborst. En borstmask som liknade en prinskorv.

Stora skal av islandsmusslor, några pelikanfotsnäckor, ett skal av en kammussla, en variant av hjärtmussla med taggar och valthornssnäckor togs också upp, men eftersom det bara var organiskt material som togs omhand lämnades snäckor och musselskal åter till havet. 

Söder om Helsingborg finns ett marint naturreservat. Där märktes det skillnad! Många och större exemplar hittades.

En mycket lärorik och intressant dag bjöds Strandmiljö Laholm på! Vi tackar för att vi fick följa med och fick insikt i bottenfaunaprovtagning i Toxicons regi. 

 

 

TEXT & FOTO: Gunvor Petersson
 

Sveriges kustkommuner är ålagda att utföra olika provtagningar i den marina miljön och redovisa resultaten. Tillsynsmyndighet är de olika länsstyrelserna. I Hallands län har kommunerna överlåtit provtagningen och dokumentationen åt länsstyrelsen. Så är det inte i Skåne. Nordvästskånes Kustvattenkommitté består av Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborgs kommuner. För dessa utför Toxicon AB bottenfauna-provtagningar utom för Helsingsborgs kommun, som har egna anställda marinbiologer.