google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html

Högst 750 nya tillfälliga p-platser behövs
– men bara under 20 högtrycksdagar per år

En bilräkning som Strandmiljö Laholm har genomfört visar att behovet av parkeringsplatser för badgäster är betydligt mindre än vad som framförts i debatten.

Det problem som finns och som behöver lösas uppstår bara när solen skiner från en molnfri himmel och temperaturen ligger några grader över 20-strecket. En riktigt fin sommar rör det sig erfarenhetsmässigt om maximalt 20 dagar.
Minst 345 dagar om året finns gott om plats på de 735 skyltade strandnära parkeringsplatserna. Därmed finns det inte något rationellt skäl att använda stranden som väg och p-plats.

Den egna bekvämligheten
Vad som återstår är känslomässigt präglade argument kopplade till den personliga bekvämligheten: Det är mysigt att ta med fikakorg och köra ner till stranden.., Så har vi alltid gjort...Det är bra när man har många saker att kånka på...
Samtidigt maskeras gärna egennyttan till omsorg om funktionshindrade. Man vill gärna få det att framstå som att vårt mål – en naturlig strand – skulle innebär att vissa grupper utestängs från stranden.

Ja till bad för funktionshindrade
Men Strandmiljö Laholm ser ingen motsättning mellan att strandstrafiken upphör och att funktionshindrade har lika bra möjligheter att njuta av stranden och salta bad som alla andra. Därför har vi ända sedan starten 2008 uppmanat kommunen att inrätta en badplats, anpassad och lättillgänglig för funktionshindrade.

Ja till båtiläggning
Vi ser heller ingen motsättning mellan att strandtrafiken upphör och att småbåtsägare ges bra möjligheter att sjösätta sina båtar. Därför vill vi att kommunen ska inrätta en avgränsad plats för detta.

Regn = ett fåtal bilar stranden
Som framgår av tabellen gjordes föreningens undersökning vid 12 tillfällen under perioden 17/7 t o m 3/8 2011. De väderleksmässigt sämsta dagarna genomfördes ingen räkning. Siffrorna för 17/7 och 21/7 ger en god bild av hur regn kyler av intresset för att ta bilen till stranden.

24° och sol = 620 bilar på stranden
Det intressantaste siffrorna gäller 31/7 - 3/8 då sol, vind och vatten på alla sätt samverkade för att locka badgäster. Dessa sköna dagar fanns det vid ett och samma tillfälle som mest 620 bilar på stranden.
Innebär det att det räcker med ett tillskott på 620 tillfälliga p-platser för att vi ska slippa strandparkering? Troligen inte.

En lösning bör sikta på att ordna 750 tillfälliga högtrycks-p-platser
Vår bedömning är att antalet strandparkerare hade varit 20% fler (dvs 744) om dessa soliga baddagar inträffat i början eller mitten av juli. Därför anser vi att det är rimligt att arbeta för en lösning som utgår från att behovet är högst 750 tillfälliga högtrycks-p-platser, jämnt fördelade längs hela kuststräckan.

76 av 90 platser var alltid lediga vid Delfinen
I vår siffra finns dessutom en säkerhetsmarginal i form av de cirka 100 platser på ordinarie parkeringar som var lediga även under de soligaste dagarna. Under den tid undersökningen pågick var t ex varje dag minst 76 av de 90 platserna tomma på den stora parkeringen vid Delfinen – oavsett väderlek.