google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html

Vision

Stränder har en mycket stark dragningskraft på människor – och för de allra flesta är det inte bara sommarens sol och bad som lockar. Sedan urminnes tider och djupt i våra gener är vi präglade av lusten att vandra i vattenbrynet, följa årstidsväxlingar och fåglars flykt. Känna vinden och höra vågor skvalpa, klucka och brusa. Fascinerat se solen, makligt men obönhörligt, sänka sig i horisonten och ännu en dag suddas ut. Stranden låter oss går ner i varv, få perspektiv och möjlighet att lyssna till vår egen röst.

Det är därför föreningen Strandmiljö Laholm vill arbeta för att värna och utveckla Sveriges längsta sandstrand. Vår vision är en naturlig strand och ett rekreationsområde, som kan generera ökat välbefinnande, ökad turism och ökad inflyttning till Laholms kommun.

För att nå dit vill vi ta vara på strandens enorma potential, inte enbart som badplats, utan även som centrum för många olika slags naturrelaterade aktiviteter. Vår strand kan i mycket högre grad än i dag bli en inspirerande miljö som lockar fler att vandra, cykla, fiska, jympa, paddla, meditera, spela beachvolleyboll, delta i flora/faunaexkursioner, motionslopp, tecknings/foto/skrivarkurser, etc. Ett varierat och välorganiserat utbud öppnar många nya möjligheter för det lokala näringslivet.

Vad som krävs är en framsynt, miljöanpassad och ekologiskt hållbar strategi för hur stranden får användas. Strandmiljö Laholm anser att en minimering av trafik/parkering på stranden och i det strandnära området ska vara en prioriterad punkt i den strategin.


Mål

  • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
  • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
  • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
  • Biltrafik och parkering ska minimeras.
  • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
  • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
  • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
  • Regler och lagar som gäller stranden följs.