google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 09-08-20

09 08 20

Till Kommunstyrelsen Laholms kommun
Förslag om parkeringsförbud på stranden kl. 24.00 – 5.00

 
Citat från Laholms kommuns hemsida:

”Camping är endast tillåten på de campingplatser som finns i området. I övrigt är camping inte tillåten väster om E6:an. Det är inte tillåtet att övernatta på stranden med tält, husbil eller husvagn.”

Vidare står det: ”Dagtid är parkering tillåten på vissa delar av stranden.”
Det finns alltså regler om att camping är förbjuden på stranden och parkering är inte tillåten
nattetid, ändå förekommer det i stor utsträckning både parkering och camping, främst av
husbilar.
Föreningen är medveten om att Laholms kommun arbetar med att ta fram lösningar på
biltrafik och bilparkering på stranden. Då detta troligtvis tar tid är det mycket vunnet att göra
de förbättringar av enkel art som kan göras under tiden.
Slitaget och nedskräpningen av stranden blir betydligt större om den används för camping, där
både det ena och det andra hälls ut i dynerna och nere på stranden. Inte heller får de
näringsidkare som driver campingplatser in de inkomster de skulle kunna få om reglerna för
camping kunde följas.
För att lättare kunna komma till rätta med att reglerna om camping på stranden följs föreslår
föreningen Strandmiljö Laholm att det införs parkeringsförbud nattetid förslagsvis
kl 24.00 – 5.00.
Klar och tydlig information om parkerings- och campingförbudet behövs i turistbroschyrer
och campingkataloger. Dessutom behövs tydlig skyltning vid nedfarter till stranden.
Med vårt förslag av förtydligande av regeln om camping och parkering blir det lätt att följa
upp att den efterlevs. Med kontroll på stranden någon gång mellan 24.00-5.00 varje natt
sommartid och utfärdande av böter kommer en klar förbättring ske av att regeln följs, vilket
kommer att gagna en bättre naturvård och större inkomster för ägare av campingplatser i
kustområdet. Kanske kan det tom med ge utrymme för flera näringsidkare inom branschen.

Föreningen Strandmiljö Laholm