google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
 • 09-10-19

09 10 19

Till Laholms kommun

Tretton punkter för en naturligare strand 

 • Redan detaljplanerade parkeringsplatser i kustområdet genomförs inför säsongen 2010. (Framförallt menar vi parkering vid Cerwins väg som kommunen har detaljplanelagt för parkering men aldrig genomfört).
 • Skyltar med tydlig hänvisning till de parkeringsplatser som finns sätts upp.Turistbroschyrer ska också innehålla information om var parkeringsplatser finns i kustområdet.
 • En helt bilfri zon inrättas även i södra Skummeslövsstrand.
 • Antalet bilnedfarter minskas. Öppningar med låsbar bom för utryckningsfordon och för skötsel av stranden ska finnas vid dessa nedfarterna ut till badstranden.
 • Tydlig skyltning av förbudet att parkera nattetid på stranden.
 • Stranden behövs inte för parkering mer än under högsäsong. Det ska inte vara tillåtet med motortrafik eller parkering på stranden under höst, vinter och vår (utom för iläggning av båt samt för funktionshindrade).
 • Parkeringsavskärmningar sätts (de sk grisar) från nedfartsvägen och ut mot stranden en bit och sedan parallellt med strandlinjen, så att inga bilar kan köra ner mot vattnet. Bilägarna uppmanas att parkera sida vid sida upp emot dyn/strandhedsområdet.
 • Badbuss införs och de allmänna kommunikationerna förbättras inför säsongen 2010.
 • Aktiv övervakning av att strandens regler följs, vaktbolag, påtryckningar hos polisen, strandvärdar osv.
 • Vädja till allmänheten att i görligaste mån ta sig till stranden på annat sätt än med bil t ex åka badbuss, allmänna kommunikationer, cykla, promenera.
 • Förbud införs för mopeder, motorcrosscyklar och fyrhjulingar att köra på badstranden även under sommaren.
 • I nya detaljplaner inom kustområdet ska det skapas detaljplanerad mark för parkering. Naturmark kan användas för gröna parkeringar.
 • Ansvaret för stranden läggs under Kultur‐och Fritidsnämnden. En person medekologisk och biologisk kunskap utses som strandchef.