google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 09-11-20

2009-11-20
Till Miljö- och byggnadsnämnden Laholms kommun
Yttrande över planförslag Allarp 2:3


Strandmiljö Laholm har inte något att erinra mot själva bebyggelsen i sig. Skola, spahotell.
idrottshall och olika boendeformer är bra för kommunen och orten Skummeslövsstrand.
Närheten till den planerade tågstationen är bra ur kommunikationssynpunkt. Närheten till
naturreservatet och havet med den fantastiska sandstranden, Sveriges längsta
sammanhängande sandstrand, ger livskvalitet.
Vi insisterar dock på att Laholms kommun SAMTIDIGT som man planerar ytterligare
bebyggelse, finner en lösning på de problem med trafik, parkering och tillgänglighet som
finns idag. Dessa problem som gör att Laholms kommun som enda kommun i Sverige tvingas
ha trafik och parkering på själva sandstranden. Vi har visat exempel på hur dessa problem kan
lösas, och vi är beredda att bidra i ett konstruktivt arbete för att lösa dem.
Länsstyrelsen har tryckt på under många, många år för att förmå Laholms kommun att lösa
problemet med att låta bilar köra och parkera på badstranden. I den fördjupade översiktplanen
för kustområdet från 1999 har länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande sagt att strandtrafik och
parkering bör vara avvecklat inom 10 år. Senast 2009 skulle vi haft den första sommaren med
en strand utan bilar. Laholms kommun har inte åstadkommit någonting konkret på denna
punkt.
I ett programyttrande från länsstyrelsen, 2009-02-10, 402-341-09, gällande
Skummeslövsstrand, dnr 36/08, sägs att Laholms kommun bör utreda frågan om parkering på
stranden snarast. Sedan dess har ytterligare ett halvår gått utan att någon utredning eller
lösning har presenterats.
Det tjänstemän och förtroendevalda i Laholms kommun måste ställa upp med är en VILJA att
lösa dessa problem. Lös dessa så höjer det attraktionskraften för orterna längs kusten i
Laholm ytterligare.
Om Laholms kommun även i fortsättningen underlåter att ens försöka lösa problemen med
trafik, tillgänglighet och parkering på annat sätt än att utnyttja sandstranden, menar
Strandmiljö Laholm att ingen ytterligare mark vid kusten skall planeras för bebyggelse förrän
en lösning är framtagen och genomförd.
Vidare anser vi att den mark som är planerad att bli ett kommunalt naturreservat väster om
Allarp 2:3 inte exploateras för bebyggelse utan att planen att göra denna mark till
naturreservat fullföljs dock med en grön parkering inlagd så långt västerut som möjligt med
hänsyn till naturvärdena i området.

Strandmiljö Laholm