google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
 • 10-08-31

2010 08 31
Till Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun
Förslag till kommande detaljplan för Centrum i Norra Mellbystrand.


Vad saknas?

 • För att människor ska kunna komma till ett centrum med restauranger, affärer och ett rikt strandliv är det viktigt att människor kan ta sig till centrat på ett enkelt sätt. De allmänna kommunikationerna bör avsevärt förbättras t ex från kommunens olikatätorter, Laholm, järnvägsstationen och utmed kusten.
 • Intresseföreningen Strandmiljö Laholm föreslår att parkeringsytor för säsongsparkering
  anläggs som gröna gräsytor, såsom Båstad kommun har med parkeringsytor som
  används enbart vid högsäsong. Genom att parkeringsytorna är gröna kan de användas för lek, bollspel, promenader och andra aktiviteter under höst, vinter och vår. Höga träd ger skugga åt bilar och ge ett parkliknade intryck av områdena när de inte används för parkering. Mindre buskage kan läggas in i planeringen vid lämpliga ställen för att avgränsa och avskärma mot bebyggelse. Genom att säsongsparkeringarna är gröna förblir den ”gröna lungan” kvar, som så väl behövs i den täta bebyggelsen. Föreningen anser att naturmark kan användas för säsongparkeringar av denna typ under sommarmånaderna. Ur dräneringssynpunkt är det också bättre med en grön parkeringsyta, då gräset tar hand om fuktigheten i marken.
 • Ett nord-sydligt GC stråk genom naturmarken väster om Kustvägen.


Vad är bra?

 • Det är mycket bra att centrum i Norra Mellbystrand fräschas upp. Mycket positivt är att Strandhotellet restaureras.


Vad är dåligt?

 • Att mängder av stenmjöl läggs ut i dynerna och ända ner på själva sandstranden vid räddnings- och transportvägen till restaurangen på stranden. Se bild
 • Att belysning satts upp längs med transportvägen i dynerna. Sommarkvällar behövs ingen belysning, hela vintern står belysningen där och brinner till föga nytta.


Annan synpunkt
Strandmiljö Laholm anser att strand och dyner ska bli naturreservat. Ingen exploatering eller byggnation ska etableras i detta område.
Väljer man att exploatera stranden i Norra Mellbystrands centrum kommer markvärdet av
övriga stranden att uppskattas högre och många markägare vilja exploatera strand och dyner
för att tjäna stora pengar.
Laholms kommun kommer inte i ett sådant läge längre att ha en chans att ge Laholms
kommuninvånarna möjlighet att tillsammans äga stranden.

Föreningen Strandmiljö Laholm