google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 11-01-16

2011 01 16
Till teknik- servicenämnden Laholms kommun


Angående utmärkning av vattenskoterområde, Mellbystrand/ Skummeslövsstrand, med ut- och inkörspunkt vid Ejdervägen.

 

Med tanke på den långgrunda stranden och på säkerheten för badande är det av största vikt att
vattenskoterområdet sommaren 2011 märks ut visuellt i enligt de krav Kustbevakningen
förordar. Utmärkningen med bojar är också viktig för att de som kör vattenskoter säkert ska
veta var det är tillåtet att köra.
Föreningen Strandmiljö Laholm sände in en skrivelse 2010 01 23 och föreslog att vattenskoterområdet vid kusten skulle märkas ut enligt Kustbevakningens riktlinjer. (se bif fil)
I skrivelsen fanns de normer som gäller enligt handläggare för sjötrafik vid Kustbevakning
Väst [...].
Föreningen erhöll svar 2010 02 05 från kommunledningskontoret. Svaret var positivt och löd:
"Utmärkning med bojar av vattenskotertrafiksområde
Det är Laholms kommun som ska se till att området för vattenskotertrafik blir utmärkt.
Arbetet är påbörjat så att det ska finnas utmärkning på plats när årets säsong börjar."
Perioden när det är tillåtet att köra vattenskoter startar 1 juni. 2010 06 23 var ingen
utmärkning utförd varför en ny skrivelse sändes in. (se bif fil) En mindre utmärkning med 4 st
bojar kom då till stånd, (se bif bildfil). Utmärkningen uppfyllde långt ifrån Kustbevakningens
krav, och var placerad betydligt längre norrut än vad som är angivet i Länsstyrelsens beslut
(se bif fil). Bojarna försvann efter kort tid, troligen pga blåst. De 4 bojarna fanns högst några
veckor. Efter detta kom inte ny utmärkning på plats.
Strandmiljö Laholm föreslår att vattenskoterområdet och ut- och inkörningspassagen vid
kusten märks ut med bojar enligt Kustbevakningens anmodan och med ett utförande med
förankring så att de klarar att ligga kvar trots vågornas och sandbottnens rörelser, inför nästa
säsongsperiod (1 juni - 15 september 2011).

Strandmiljö Laholm