google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 11-01-30

11 01 30
Till Kommunstyrelsen Laholms kommun


Förslag om förbättrad skyltning för parkering i kustremsan

 

Laholms kommun har en tolv kilometer lång kustremsa med sandstrand. Den är ett populärt
besöksmål och många tar sig dit med bil. Badstranden används för bilparkering och för trafik.
Det finns ett flertal parkeringar i kustremsan som inte används i den utsträckning de skulle
kunna bli använda. En av anledningarna är att besökarna inte vet var de finns.
Föreningen Strandmiljö Laholm föreslår att Laholms kommun inför sommaren 2011.

  • Inventerar tillgången på parkeringsplatser i kustremsan.
  • Förbättrar skyltningen så att man redan från infarterna till Mellbystrand och Skummeslövsstrand samt vid andra populära infarter t ex Vallbergavägen får reda på var man kan parkera för att bada och hur många platser det finns. Detta kan kompletteras med skyltning längs med Kustvägen i höjd med varje parkering.
  • Tar fram plankarta, som kan användas på Laholms kommuns hemsida, i turistbroschyrer o dyl, över var parkeringsmöjligheter finns och antalet på varje parkering.

Föreningen Strandmiljö Laholm har tillsammans med SPI tagit fram ett förslag till skyltning
där man tydligt kan se att det handlar om parkering för badande. Skylten kan ses på vår
hemsida under rubriken "Förslag till parkeringsskylt för kustremsan". Vi har även visat ett
exempel på skylten under vår presentation hos Laholms kommun.

Strandmiljö Laholm