google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 11-02-13

11 02 13
Till Kommunstyrelsen Laholms kommun


Förslag för att stävja buskörning på badstranden i Mellby- och Skummeslövsstrand inför sommarsäsongen 2011.

 

Laholms kommun har en tolv kilometer lång kustremsa med sandstrand. Ett eldorado för
vandrande, promenerande och badande människor. Men tyvärr används stranden också för
rally- och buskörning, vilket det behöver vidtas åtgärder mot. Polisen har under sommartid
intensifierat sina kontroller vid stranden men det är en omöjlig uppgift att få bort
buskörningen så länge biltrafiken på stranden är så fri, som den är idag. Polisen koncentrerar
sina insatser till sommarsäsongen, men buskörning sker under hela året. Då polisens resurser
inte räcker till, återstår att man planerar så att buskörning försvåras genom att omöjliggöra
genomfartstrafik. Möjligheten att köra ner till stranden och sedan smita upp via någon av de
sexton tillfarter som finns underlättar för buskörare att ta sig ner och upp från stranden utan
risk att bli "instängda".
Strandmiljö Laholm har gjort en sammanställning över buskörningar som vi har sett och
dokumenterat. Den finns också för nedladdning på vår hemsida
http://strandmiljolaholm.wordpress.com/dokument/ Sammanställningen är långt ifrån
heltäckande, buskörning sker vid oräkneligt många fler tillfällen än de som vi har noterat.
Vi uppmanar Laholms kommun att inför kommande säsong planera så att förutsättningarna
för buskörning minskar eller omöjliggörs. Detta kan göras på olika sätt t ex genom att minska
antalet nedfart eller utöka de bilfria zonerna samt placera dem på så sätt att genomfartstrafik
hindras.
Idag är normen i Laholm att man skall köra bil och parkera på stranden. Normen bör i
framtiden vara att bilkörning och parkering på stranden är ett undantag för att i slutändan
endast få ske på klart avgränsade och väl skyltade platser för funktionshindrade och för
sjösättning av båt.

Strandmiljö Laholm