google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 11-11-16

Till kommunstyrelsen

Att: Margareta Lindgren

Laholms kommun 2011 11 16


Strandheds- och dynområdesprojekt i Mellbystrand

Det som är så storslaget med den långa sammanhängda kuststräckan i Laholms kommun är helheten av den långa bågformade stranden med tillhörande strandhed i söder som successivt övergår i dynlandskap i norr. Det skulle enligt vår mening vara en stor vinst ur turisthänseende och god naturvård att utöka strandhedsprojektet i Skummeslöv att gälla hela kuststräckan i Laholms kommun.

Länsstyrelsen har gjort en inventering av hed- och dynområdet i Mellbystrand och konstaterat att skötselbehovet är stort även i Mellbystrand.

Strandmiljö Laholm stödjer Laholms kommuns intentioner att ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen för att starta ett naturvårdsprojekt för skötseln av hed- och dynområdet i Mellbystrand.

Projektet ska omfatta en skötselplan för hed-och dynområdet i Mellbystrand.

Vi anser att projektet ska vara upplagt så att markägare ska kunna erbjudas hjälp med att ta bort vresrosbestånd på sin hed-och dynområdesmark så att igenväxning inte sker.

Att tänka på inför ett projekt med röjning av växtligheten i dynerna:
- vresrosorna bör helst röjas längs hela kuststräckan
ända fram till Lagans utlopp men även tas bort på andra ställen än i
strandområdet så att man minskar möjligheten till nykolonisering tex
genom frön i fågelspillning.

- var aktsam om dynernas höjder .

- Bränning av värdefulla platser bör också ske i det nya projektet.
- Viktigt att informera på samma sätt som i Skummeslövsstrand, mycket
på Laholms hemsida och på anslag.

Vi är gärna medpart i Laholms kommuns arbete för att förbättra
kuststräckan på olika sätt.

Ett strandheds- och dynområdesprojekt i Mellbystrand är helt i linje med Strandmiljö Laholms mål.

Ordförande Patrik Slimane

gm Gunvor Petersson