google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-01-16

12-01-16

Till ledamöter i kommunfullmäktige i Laholms kommun

 

Vidarebefordran av länsstyrelsens och naturvårdverkets juridiska bedömningar av bilkörning på stranden

Frågan om strandtrafiken och strandparkeringens framtid i Laholms kommun är nu föremål för en diskussion mellan Laholms kommun och länsstyrelsen i Halland. Vi har från länsstyrelsen fått en juridisk utredning om strandtrafiken och vi har även från Naturvårdsverket fått svar på en egen frågan om terrängkörningslagen. Efter vad vi kan se i kommentarer i tidningarna verkar det som att denna information inte har nått politikerna i Laholms kommun. Därför skickar vi er nu dessa dokument för kännedom.

Vänliga hälsningar

Strandmiljö Laholm

Styrelsen / Patrik Slimane

Bilaga 1 Länsstyrelsens PM angående bilkörning och parkering på havsstranden i Laholms kommun.

Bilaga 2 Naturvårdsverkets svar på frågan om terrängkörningslagen gäller på stranden i Laholms kommun.