google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-09-03

Laholms kommun

 

Skummeslövsstrand den 3 september 2012

 

Ang. Ingripande mot olovlig terrängkörning

 

Undertecknade har konstaterat att det sedan en längre tid och i stor omfattning körs bil och andra motordrivna fordon på stranden i Skummeslövsstrand och Mellbystrand. Detta orsakar bl.a. störningar för närboende och skador på djur- och växtliv och risker för andra miljöstörningar.

Vi anser att detta utgör ett uppenbart brott mot terrängkörningslagen (1975:1313).

Vidare anser vi att användningen av stranden som väg är en sådan miljöfarlig verksamhet som kommunen är skyldig att ingripa mot enligt kommunens generella tillsynsansvar enligt miljöbalken.

Vi hemställer att kommunen omedelbart vidtar och beslutar åtgärder för att trafiken på de aktuella delarna av stranden skall upphöra.

Då trafiken medför en betydande olägenhet önskar vi en skyndsam handläggning av ärendet.

Vi önskar slutligen att kommunen, oavsett slutlig bedömning, klargör sitt ställningstagande genom ett skriftligt beslut.

 

Mellbystrand 2012-09-03

Louise Bergwall
Ulf Bjerstaf
Hermann Grimmeiss
Stefan Eliasson
Sten Wandel
Gunvor Petersson
Tore Petersson