google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • 12-01-08

2012 01 08

Till Teknik- servicenämnden Laholms kommun

Angående utmärkning av vattenskoterområde, Mellbystrand/ Skummeslövsstrand, med ut- och inkörspunkt vid Ejdervägen.

2006 etablerade Länsstyrelsen ett avgränsat område i Mellbystrand/Skummeslövsstrand där vattenskoter är tillåten att framföras 1 juni-15 sept.

Med tanke på den långgrunda bottnen och därmed säkerheten för badande är det av största vikt att vattenskoterområdet är utmärkt visuellt enligt de krav Kustbevakningen förordar. Utmärkningen med bojar är också viktig för att de som kör vattenskoter säkert ska veta var området finns, alltså var det är tillåtet att köra.

Föreningen Strandmiljö Laholm sände in en skrivelse 2010 01 23 och föreslog att vatten-skoterområdet vid kusten skulle märkas ut enligt Kustbevakningens riktlinjer.

I skrivelsen finns de normer som gäller enligt handläggare för sjötrafik vid Kustbevakning Väst, John Harrysson, tel 031-726 90 10, john.harrysson@kustbevakningen.se.

Föreningen erhöll svar 2010 02 05 från kommunledningskontoret. Svaret var positivt och löd:

"Utmärkning med bojar av vattenskotertrafiksområde

Det är Laholms kommun som ska se till att området för vattenskotertrafik blir utmärkt. Arbetet är påbörjat så att det ska finnas utmärkning på plats när årets säsong börjar."

Sommaren 2011 påbörjades utmärkningen av vattenskoterområdet med bojar och linor på ett adekvat sätt, men tyvärr sträckte sig utmärkning endast 100 m ut från stranden. Området där det är tillåtet att framföra vattenskoter (se bif fil nedan) ligger drygt 900 m ut från vattenlinjen vid normalt vattenstånd.

Strandmiljö Laholm föreslår att vattenskoterområdet och ut- och inkörningspassagen vid kusten fullföljs med bojar enligt Kustbevakningens anmodan och med ett utförande med förankring så att de klarar att ligga kvar trots vågornas och sandbottnens rörelser, inför nästa säsongsperiod (1 juni - 15 september 2012). På utkörskorridorens landstolpar ska också vattenskoterskyltar och anslag med regler om tider och karta för området finnas.

Strandmiljö Laholm

Ordförande Patrik Slimane

 

För kännedom till:

Tångsamfälligheten

Kommunstyrelsen Mellbystrandsföreningen

Kommunchef Nils Danred Skummeslövs badortförening

Kustbevakningen Räddningstjänsten

Polisen Länsstyrelsen

BILAGA

Länsstyrelsens beslut 2006-05-15.

Villkoren för att köra vattenskoter vid kusten i Laholm

Det är tillåtet att köra i ett område i Mellbystrand/Skummeslövsstrand mellan

Ejdervägen och Berntssonsväg, drygt 900 meter ut från strandlinjen (se koordinater på kartan), 1 juni - 15 september dagligen mellan kl. 9.00 – 19.00,

För att komma till vattenskoterområdet får ut- och inkörningen bara ske rakt västerut i Ejdervägens förlängning,

I ut-och inkörningskorridoren får vattenskotern framföras i max 5 knop (motsvarar snabb promenad- eller långsam joggingtakt) de första 300 m från stranden.