google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Föreningens pressmeddelande efter tillsynsmötet 21 november

PRESSMEDDELANDE

Angående Länsstyrelsens tillsynsmöte

med Laholms kommun den 21 november 2011


Nu kan Sveriges längsta sandstrand också bli den mest attraktiva

 

Föreningen Strandmiljö Laholm ser mycket positivt på att Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland nu arbetar gemensamt för att lösa parkeringsfrågan. Först när strandtrafiken avvecklats kan Sveriges längsta sandstrand bli riktigt attraktiv och utnyttjas till sina fulla potential som frilufts- och rekreationsområde. Det i sin tur kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att utveckla Laholm som turistmål.

 

Strandmiljö Laholm har allt sedan starten 2008 regelbundet ifrågasatt att biltrafik och parkering tillåts på en strand som är av riksintresse för naturvård och för friluftsliv. Bedömningen delas otvetydigt av Naturvårdsverket som slagit fast att strandtrafiken strider mot terrängkörningslagen.

 

Att nu även Länsstyrelsen i Halland konstaterar att "mycket talar för att terrängkörningslagen gäller", är glädjande. Det bör förhoppningsvis innebära att Laholms kommun väljer att fokusera på åtgärder som är anpassade till det juridiska sakläget i stället för att som hittills kringgå och förhala ärendet.

 

Strandmiljö Laholm uppmanar Laholms kommun och Länsstyrelsen i Halland att inrikta det nu inledda arbetet på att…

  • skapa avgräsningar så att endast fordon med dispens kan köra/parkera på stranden.
  • lösa behovet av strandnära p-platser under den besöksintensiva delen av året med gröna säsongsparkeringar enligt den modell som vi visar på www.strandmiljolaholm.se. Permanenta p-platser som täcker behovet under övriga delen av året finns redan på flera ställen längs kustremsan.
  • med tydliga skyltning göra det lätt för besökare att hitta båda sortens parkeringar.
  • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en badplats anpassad för rörelsehindrade.
  • att med dispens från terrängkörningslagen inrätta en avgränsad plats där sjösättning och upptagning av fritidsbåtar kan ske hjälp av personbilsdragen båttrailer.

Strandmiljö Laholm

Föreningen Strandmiljö Laholm www.strandmiljolaholm.se

Kontakt Kväll: Patrik Slimane, 073-358 50 25 patrik@parafras.se

Dag: Ulf Bjerstaf,070-316 04 16 ulf.bjerstaf@hotmail.com

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna