google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

2024 kan bli det år vi alla längtat efter – ett år med en bilfri strand! Mark-och- miljödomstolen fastställer länsstyrelsens föreläggande. Enligt domstolens bedömning är det nödvändigt att bilar helt utestängs från att köra och parkera på stranden för att uppnå syftet med de intressen som miljöbalken skyddar.

31 maj 2024 ska det således vara stopp för motortrafiken på stränderna. Domen går att överklaga men i nästa instans krävs prövningstillstånd. Oavsett vilket är detta ett mycket stort och glädjande steg i vår gemensamma kamp för en bilfri strand!

Bidra i kampen genom att registrera dig som medlem eller engagera dig i föreningen. Bli medlem

Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.
  • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
  • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
  • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
  • Biltrafik och parkering ska minimeras.
  • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
  • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
  • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
  • Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet.  Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former.  Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill ordna tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer. 

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna med eller utan funktionsvariation, en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu nästan enbart för motorfordonens behov.  Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige anslöt sig till 2020 tydlig göra dessa krav.

Läs hela pressreleasen
 

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 03

Bli inte förvånad om stranden
blir soptipp

Det är mörkt och dessutom dimmigt. Så risken för upptäckt är minimal. Perfekt för fegisar.
Med en gammal soffa i bilen tar de Ejdervägen (förbi den halvhjärtade avstängningsbocken) ner till stranden. Ett snabbstopp precis vid vattenbrynet. Av med soffan, krydda med tändvätska eller bensin och på några sekunder är möbeln övertänd. Soundtracket till deras mobilfilm bjuder säkert på mycket "shittt!" & "cooooolt!"
När jag hittar de sorgliga soffresterna några timmar senare har redan sotiga skruvar, spikar och beslag börjat gräva sig ner i sanden.
Jag vänder hemåt, men kan inte bli kvitt synen. Stranden som soptipp...
Hur blev det så här? Är detta något jag måste vänja mig vid?
Vår förening vill att kommunen ska följa terrängkörningslagen, som fredar stranden från biltrafik. Men vi vill också att den begär två dispenser från denna lag:
1. Funktionshindrade ska ha möjlighet att parkera nära ett kommande handikappbad.
2. Ägare av mindre fritidsbåtar ska ha en väl avgränsad plats för sjösättning.
Inte för att detta skulle eliminera risken för fler soffbränningar i strandkanten. Utan för att det blir en viktig signal om hur de politiskt ansvariga värderar miljön och naturen längs Laholms-kusten. Det i sin tur kommer att påverka människors beteenden. Precis som buskörning, vildcamping och skräpdumpning är den logiska följden av många års politisk låt-gå-mentalitet.
Så länge Laholms styrande betraktar Sveriges längsta sandstrand som laglöst land kan de naturligtvis inte bli förvånade över att folk agerar därefter.
Det går inte längre att huka och hävda att det inte finns några p-platser. En riktigt fin högtryckssommar rör det sig om max 20 dagar då det behövs ett större antal tillfälliga strandnära p-platser. En normalsommar handlar det snarare om 10-12 dagar. Resten av tiden (≈ 94,5-97 % av året) finns det parkeringar för alla.
Så vad krävs då för att lösa detta återkommande men starkt tidsbegränsade parkeringsproblem?
Tja, vad sägs om god vilja, prestigelöshet, kreativt tänkande och kompromisser?

Stefan Eliasson
Styrelseledamot i Strandförening Laholm

Visa hela nyheten »

Den 8 mars träffades representanter för Laholms kommun, länsstyrelsen samt konsultföretaget Tyréns för överläggningar om strandtrafiken i kustområdet. Vi mötet framgick bl a:

 

att kommunen har påbörjat arbetet med en ny detaljplan för att ändra strandområdet till allmän plats med parkeringsområden i vissa delar.

 

att arbetet med detaljplanen förväntas pågå i tre år.

 

att länsarkitekten påpekar att strandskyddsreglerna är en komplicerande faktor i det arbetet och ber kommunen överväga lösningar som är tillämpningsbara utifrån lagstiftningen.

 

att Tyréns arbetat flera olika förslag till lösningar på kortare sikt för att skapa parkeringsområden på stranden. Utgångspunkten är att det ska finnas plats för 1500 bilar. I konsultens huvudalternativ fördelas dessa p-platser på fyra olika områden.

 

att länsstyrelsen påtalade det viktiga i att kommunen finner en långsiktigt hållbar lösning och helst ser att kommunen upprättar ett program för strandområdet där kommunens handlingsplan läggs fast innan en detlajplan upprättas.

 

att kommunen ska bjuda in länsstyrelsens miljövårdsenhet till en besiktning av stranden för samråd om de åtgärder som ska vidtas efter stormskadorna under 2011.

 

Läs hela dokumentet här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.