google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Länsstyrelsen har äntligen satt ned foten och förelagt Laholms kommun och berörda markägare att stänga samtliga nedfarter till stranden för biltrafik senast april 2025. Läs domen

Bidra i kampen genom att registrera dig som medlem eller engagera dig i föreningen. Bli medlem

Strandmiljö Laholm vill tydliggöra de mål vi arbetat med sedan starten 2008.
  • Stranden ska få vara så naturlig som möjligt. Årets skiftningar ska bli det som bestämmer utseendet.
  • Det ska finnas ekologisk och biologisk kompetens hos strandsamordnaren.
  • Skötseln av stranden ska utföras efter ekologiska och biologiska kunskaper.
  • Biltrafik och parkering ska minimeras.
  • Material och produkter av främmande ursprung ska undvikas.
  • Förhindra igenväxning av dynområdet, ta bort vegetation och annat som kväver den ursprungliga värme- och sandkrävande floran och faunan.
  • Visa och framhäva strandens naturliga värden.
  • Regler och lagar som gäller stranden följs.

Många hävdar att vi inte vill tillåta funktionshindrade att ta sig ned till havet. Det är helt fel. Självklart ska alla grupper oavsett funktionsvariation kunna ta sig ända ner till havet.  Likaså ska det vara möjligt att köra ned för att lägga i båten, för kitesurfare och fiskare att köra ned sin utrustning samt för strandvärdar och räddningsfordon att ta sig fram. Vi värnar om tillgänglighet för alla som har särskilda behov, men det ska ske i ordnade former.  Bl a bör kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) i Laholm tillfrågas hur de vill ordna tillgängligheten till stranden för alla sina medlemsorganisationer. 

Strandmiljö Laholm vill speciellt värna om kommande generationer som också skall kunna njuta av en välskött och i stort sett bilfri strand där naturens värden bevarats. Våra exkursioner som varit uppskattade, speciellt för barnen, har varit ett sätt att visa upp det rika djur- och växtliv, som finns vid stranden. Framför allt vill vi åstadkomma en bra miljö för både barn och vuxna med eller utan funktionsvariation, en miljö för lek, bollspel, yoga, cykling, sandslottsbyggen, solbad och picknick. Dvs för människors behov och inte som nu nästan enbart för motorfordonens behov.  Ge möjlighet att fritt kunna röra sig på stranden alla tider på dygnet och året utan risk att bli påkörd/påbackad. FNs barnkonventionen, som Sverige ansluter sig till 2020, kommer att tydliggöra dessa krav.

Läs hela pressreleasen
 

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2011 > 11

Stormen som härjade längs kusten under söndagsdygnet har lett till att Laholms kommun tvingats stänga av elva av 15 nedfarter till stranden i Mellbystrand och Skummeslöv. Det framgår av en artikel i dagens Hallandsposten.

I artikeln konstateras att länsstyrelsen slagit fast att biltrafik på stranden strider mot terrängkörningslagen och därför är olaglig. Enligt HP har länsstyrelsen satt en frist på tre månader innan kommunen måste presentera ett förslag på hur trafken kan avvecklas. Eventuellt kan stormskadorna på nedfarterna påskynda ärendet.

HP har intervjuat Laholms gatuchef Paul Gruber som berättar att vattnet skurit så djupa fåror i vägarna att det skulle kosta hundratusentals kronor att reparera alla. Därför har teknik- och servicekontoret hittills nöjt sig med att provisoriskt laga de fyra största nedfarterna: Mellbyvägen, Kolonivägen, Vallbergavägen och Stora Strandvägen.

– Det är mycket möjligt att det begränsar framkomligheten på stranden genom att vissa bilzoner inte blir tillgängliga. Men det tycker jag att vi kan leva med, säger Paul Gruber till Hallandsposten.

Visa hela nyheten »

Som svar på en förfrågan från Laholms kommun har föreningen Strandmiljö Laholm i en skrivelse klargjort att vi stöder kommunens vilja att utöka det s k  Strandhedsprojektet till att även omfatta Mellbystrand.

Läs hela skrivelsen här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.