google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Möte med kommunledningen

Måndag 11 juni hade Ulf Bjerstaf och Stefan Eliasson från Strandmiljö Laholm ett möte med ledande politiker och tjänstemän i Laholms kommun. De som deltog var kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson, dess vice ordförande Erling Cronqvist (c), andre vice ordförande Kjell Henriksson (s), kommunchef Nils Danred och planeringssekreterare Karl-Axel Jansson.

Ulf och Stefan presenterade föreningen och informerade om de motiv vi har för att säga nej till strandtrafik och vilka idéer och förslag vi har för ett bätre uttnyttjande av stranden och dess möjligheter. De överlämnade också några exemplar av föreningens nya folder där dessa synpunkter presenteras.

Ulf och Stefan hade också med sig nedanstående frågor till kommunledningen. Tyvärr ville ingen av de församlade besvara eller diskutera någon av frågorna under det halvtimmeslånga mötet. Men Thomas Jönsson lovade att skriftligt svar ska lämnas ”före midsommar”.

 

Strandmiljö Laholms frågor

som kommunledningen lovade att besvara senast 21 juni.

 

1. Finns det en gällande detaljplan som anger att stranden är parkmark?
…Ja   ...Nej

 

2. Krävs bygglov för att anlägga vägar och parkeringsplatser på parkmark?
... Ja   ...Nej

 

3. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från terrängkörningslagen?
... Ja ...Nej
Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

4. Avser Laholms kommun att anlägga parkeringsplatser på stranden utan dispens från lagen om strandskydd?
... Ja ...Nej
Om Nej, har sådan dispens sökts?
... Ja ...Nej

 

5. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter bilkörning och parkering på stranden har för Laholms kommun och/eller för det lokala näringslivet?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

6. Finns det någon utredning som visar vilka ekonomiska effekter ett generellt stopp för bilkörning och parkering på stranden skulle ha för Laholms kommun?
... Ja ...Nej
Om nej:
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

7. Finns det någon utredning som visar vilka effekter på miljö och ekosystem som fordonstrafik och parkering på stranden medför?
... Ja ...Nej
Finns det skäl att en sådan utredning görs innan kommunen fattar beslut om hur badgästernas parkeringsmöjligheter ska tillgodoses?
... Ja ...Nej

 

8. Finns det någon gräns för hur många bilar som ska få parkera stranden?
... Ja ...Nej

Om ja, ange antal:____________________________

 

9. Fyra skäl brukar anges till varför det är nödvändigt att behålla strandtrafiken.
a) Det finns inte tillräckligt många parkeringsplatser nära stranden
b) Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att bada
c) Det är bekvämt och så har vi alltid gjort.
d) Det lockar turister
Vilket av skälen är starkast?
…a  ...b  ...c  ...d

Finns det ytterligare skäl?
... Ja ...Nej

Om ja vilket____________________________________________________

 

9. Anser du att de befintliga, strandnära p-platserna är väl skyltade?
... Ja ...Nej
Om nej:
Kan bättre skyltning bidra till minskat behov av parkering på stranden?
... Ja ...Nejj

 

10. Är buskörning på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_________________________________________________________

 

11. Är vild husbilscamping på stranden ett problem?
... Ja ...Nej
Om ja
Har kommunen vidtagit några åtgärder för att den ska upphöra?
... Ja ...Nej

Om ja, vilka:_________________________________________________________

 

12. Kommer Tyréns konsultrapport om åtgärder på stranden att bli offentlig?
... Ja ...Nej
Om Ja: När blir den offentlig?_______________

 

13. Hur förhåller sig kommunen till den särskilda skrivningen i Miljöbalken om strandens riksintresse?

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna