google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Nu krävs andra åtgärder!

Som de flesta har läst i tidningarna eller fått reda på från vår förening har Laholms kommun varit föremål för ett tillsynsärende om strandtrafiken. Länsstyrelsen i Halland startade den 14 december 2010 detta ärende på grund av att Länsstyrelsen har fått många skrivelser och telefonsamtal om trafiken och parkeringen på stranden.

 

Länsstyrelsen vill att Laholms kommun ordnar en juridiskt hållbar lösning, vilket inte finns idag. Stranden är idag planlagd som parkmark och där får man inte köra, vilket är en underlig situation eftersom människor både kör och parkerar där med kommunens goda minne. Det finns dessutom trafikskyltar som talar om vart man får och inte får köra, vilket är en omöjlighet eftersom man inte får köra bil alls på stranden.

 

Redan 1999 påpekade Länsstyrelsen detta i samband med att en ny detaljplan antogs. Efter ett möte mellan kommunen och Länsstyrelsen 2003 sade sig Länsstyrelsen vara beredd att ompröva sitt ställningstagande från 1999 om kommunen såg till att lösa situationen på ett sätt som också skulle fungera i framtiden, vilket kommunen var införstådd med. Sedan dess har ingenting hänt.

Våren 2011 blev kommunen informerad om tillsynsärendet i möte mellan Länsstyrelsen. Den 21 november 2011 hade kommunen ytterligare ett möte med Länsstyrelsen och där kom man fram till att kommunen bör förhindra genomfartstrafik samt ordna med sommarparkering på stranden inom avgränsade områden.

 

På uppföljningsmötet den 8 mars 2012, med sexton personer närvarande, presenterade Laholms kommun en konsultutredning som hade tre olika alternativ om hur man kan lösa trafik och parkering på stranden.

 

26 april 2012 fick Länsstyrelsen en anmälan för samråd om tillfällig parkering på stranden. I den vill man stänga nio nedfarter för biltrafik och göra en tillfällig parkering på stranden avgränsad av ekstolpar och tågvirke.

 

I Hallandsposten 13 juni i år kunde man till slut läsa att det inte skulle bli några inhägnade parkeringar på stranden i år. En orsak är att Tångallmänningen i Skummeslöv måste fatta beslut om man ska tillåta en parkering på sin mark, vilket kan ske först på årsmötet 25 juli i år. En annan orsak är förstås att Laholms kommun har startat sitt arbete alldeles för sent.

 

Laholms kommuns stora framtida mål är att stranden ska vara i kommunens ägo och att man på det viset ska kunna göra de planer som behövs för tillgängligheten till stranden. Kommunen uppskattar att detta tar totalt tre år innan man har nått dit man vill.

 

Vi i Strandmiljö Laholm är förstås besvikna över att kommunen inte lyckats med något av det som de har sagt till Länsstyrelsen att de ska göra. Det finns inga särskilda åtgärder mot genomfartstrafiken, inga extra parkeringsplatser ovanför stranden utan det ser ut som det alltid har gjort. Det verkar som att kommunen helt enkelt inte klarar av att lösa frågan.

 

Vi kan också se att den väg vi har valt att gå med redovisning av hur det ser ut på stranden, påpekanden och förslag till lösningar inte har gett något på drygt tre år. Vi har visserligen väckt frågan och fått många att engagera sig i den men nu måste vi gå vidare med andra åtgärder än de som vi hittills har arbetat med.

Patrik Slimane,

ordf

Kommentera gärna nyheten:

  • Sigborn Jonasson • 18 juli 2012 21:28:53
    Typiskt Laholms Politiker : Mycket snack med munnlädret men i handling händer inget. Detta är typiskt Laholms politiker.Ingen vågar ta tag i det.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna