google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Klicka ↑ så ser du att Strandmiljö Laholm och Tyréns har en hel del gemensamt.

Kommunens konsult utgår ifrån att bilkörningen måste upphöra

I april överlämnade konsultföretaget Tyréns en utredningsrapport om strandparkeringen till Laholms kommun. Kommunen sa nej vår begäran att få ta del av rapporten med hänvisning till att den utgjorde arbetsmaterial. Nu har vi, sent omsider, fått tillgång till den. Som sammanställningen till vänster visar innehåller den slutsatser och ställningstaganden som i flera väsentliga delar överensstämmer med Strandmiljö Laholms.

Tyréns utgår, precis som Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen, ifrån att terrängkörningslagen gäller och att bilkörning som idag inte kan tillåtas.

De utgår också från att ett parkeringsproblem bara föreligger 10-15 dagar per år. I rapporten konstateras att det finns mer än tillräckligt stora markytor nära stranden som teoretiskt kan användas för parkering. Men Tyréns utredare bedömer att en lösning där dessa ytor utnyttjas skulle ta mycket lång tid att arbeta fram. Därför menar de att problemet bara kan lösas snabbt om stranden används. De föreslår därför flera inhängnade p-zoner utspridda längs stranden där totalt 1500 fordon får parkeras i dubbla rader närmast dynerna. P-zonerna föreslås bli totalt 2 km långa, jämfört med dagens bilzoner som är ca 4 km.

LÄS hela rapporten här

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna