google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Föreningens granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun

I förslaget till Framtidsplan 2030 står att den nu gällande fördjupade översiktsplanen för kustområdet (FÖP99), ska upphöra att gälla när Framtidsplan 2030 antas. Strandmiljö Laholm menar att FÖP-99 ska gälla fram till dess en ny fördjupad översiktsplan har antagits för kustområdet ÄVEN när Framtidsplan 2030 har antagits. Strandmiljö Laholm anser att när en ny fördjupad översiktsplan görs måste den föregås av en grönområdesutredning/inventering.
Läs hela yttrandet.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna