google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Länsstyrelsens samrådsyttranden över förslag till detaljplan för havstranden

På flera viktiga punkter motsätter sig Länsstyrelsen i Hallands län Laholms kommuns förslag till ny detaljplan för havsstranden. Istället för att genom detaljplanen försöka legalisera stora parkeringsytor på stranden anser Länsstyrelsen att kommunen i första hand ska undersöka vilka andra parkeringsmöjligheter som finns i området.
I Länsstyrelsens yttranden (ett för Skummeslöv och ett för Mellbystrand) dementeras också kommunens påstående att man i underhandskontakter med Länsstyrelsen enats om att en planläggning för parkering på stranden skulle kunna vara möjlig.
Länsstyrelsen samrådsyttrande över förslag till detaljplan för havsstranden Mellystrand
Länsstyrelsen samrådsyttrande över förslag till detaljplan för havsstranden Skummeslövsstrand

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna