google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Föreningens yttrande över Laholms kommuns förslag till klimatanpassningsplan

I vårt yttrande påpekar vi vikten av dynkammen tätas så att dynerna kan utgöra en skyddande buffertzon för de fastigheter som ligger närmast stranden. Detta kan åstadkommas genom att de flesta bilnedfarterna läggs igen och man istället bygger nedgångar i form av träbryggor över dyner och hedkanter.  Vi förordar också att dagvattenutloppen flyttas från stranden eftersom de orsakar erosion och ofta sätts igen vid stormar.
Läs/ladda ner hela yttrandet

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna