google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Föreningen JO-anmäler Laholms kommun

Strandmiljö Laholm har JO-anmält Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun. Anledningen är att nämnden vägrar behandla föreningens anmälan om att strandparkeringarna är svartbyggen. Detta är fakta i ärendet:
Stranden är planlagd som parkmark.
För att skapa allmänna parkeringsplatser krävs bygglov enligt Plan- och bygglagen.
Alla parkeringarna på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand saknar bygglov.
Brott mot Plan- och bygglagen ska anmälas till kommunens byggnadsnämnd, som är skyldig att behandla ärendet.
Laholms kommun avfärdar Strandmiljö Laholms anmälan om att strandparkeringarna bryter mot Plan- och bygglagen. I en en tjänsteskrivelse svarar kommunen att Miljö- och byggnadsnämnden inte behandlar vår anmälan eftersom stranden ska detaljplaneläggas vid ett senare tillfälle.
Föreningen anser att det är gällande detaljplan som ska styra kommunens agerande och vill därför att JO utreder om Laholms kommun brister i sitt myndighetsutövande.
 

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna