google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Länsstyrelsen anser att vi inte har rätt att överklaga

Den 21 oktober 2015 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm att inte vidta några åtgärder med anledning av Strandmiljö Laholms begäran att förbjuda motorfordonstrafik på stranden. Föreningen överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsen. I dag fattade länsstyrelsen beslutet att avvisa vår överklagan. Skälet som anges är att föreningen inte anses ha talerätt (dvs rätt överklaga) det aktuella beslutet.
Länsstyrelsens hela beslut finns här.

Föreningens kommentar:
”Strandmiljö Laholm tycker att det är beklagligt att Länsstyrelsen väljer att undvika sakfrågan för att istället avvisa målet på formella grunder. Vi anser att beslutet att inte tillerkänna oss talerätt är felaktigt och menar att Länsstyrelsens bedömning inte stämmer överens med intentionerna bakom Århuskonventionen. Vi kommer därför att överklaga beslutet tlll Mark- och Miljödomstolen för att få till en materiell prövning av frågan om bilkörning på stranden är förenlig med lagar och förordningar eller inte.”

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna