google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Vi tycker det är positivt att Mark- och MiljöÖverdomstolen prövar ärendet så vi får ett beslut som är tydligare och starkare. Oklarheterna i Mark- och miljödomstolens beslut var inte bra för någon. Vi har i våra samrådsyttranden till kommunen angående detalj- och byggplaner yrkat på ”att ingen ytterligare mark vid kusten eller dess närhet ska detaljplaneras för bebyggelse förrän en lösning är framtagen och genomförd av trafik- och parkering längs hela kuststräckan i Laholms kommun”. Ett tydligt domslut ger kommunen och andra parter fasta ramar att arbeta inom. Vi utgår ifrån att MMÖD prövar strandtrafikens förenlighet med alla lagrum som berörs, dvs inte bara miljöbalken utan även terrängkörningslagen, plan- & bygglagar samt trafikförordningen

Läs mer om beslutet

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2011 > 11

Stormen som härjade längs kusten under söndagsdygnet har lett till att Laholms kommun tvingats stänga av elva av 15 nedfarter till stranden i Mellbystrand och Skummeslöv. Det framgår av en artikel i dagens Hallandsposten.

I artikeln konstateras att länsstyrelsen slagit fast att biltrafik på stranden strider mot terrängkörningslagen och därför är olaglig. Enligt HP har länsstyrelsen satt en frist på tre månader innan kommunen måste presentera ett förslag på hur trafken kan avvecklas. Eventuellt kan stormskadorna på nedfarterna påskynda ärendet.

HP har intervjuat Laholms gatuchef Paul Gruber som berättar att vattnet skurit så djupa fåror i vägarna att det skulle kosta hundratusentals kronor att reparera alla. Därför har teknik- och servicekontoret hittills nöjt sig med att provisoriskt laga de fyra största nedfarterna: Mellbyvägen, Kolonivägen, Vallbergavägen och Stora Strandvägen.

– Det är mycket möjligt att det begränsar framkomligheten på stranden genom att vissa bilzoner inte blir tillgängliga. Men det tycker jag att vi kan leva med, säger Paul Gruber till Hallandsposten.

Visa hela nyheten »

Som svar på en förfrågan från Laholms kommun har föreningen Strandmiljö Laholm i en skrivelse klargjort att vi stöder kommunens vilja att utöka det s k  Strandhedsprojektet till att även omfatta Mellbystrand.

Läs hela skrivelsen här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.