google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Strandmiljö Laholms yttrande över överklagandena lämnades till Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätt 3 november. Där bestrider vi de överklagandes yrkanden och avfärdar deras argument punkt för punkt med faktabaserade bevis. Nästa steg blir att de klagande erbjuds möjlighet att yttra sig över vårt yttrande och därefter ytterligare en runda. Sedan analyserar domstolens egna experter ärendet innan dom avkunnas. De har som målsättning att avkunna dom 6 månader efter prövningstillstånd beviljats, vilket var 13 oktober.

Våra pressmeddelande hittar ni under länken PRESS
De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna under länken DOMSTOL

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2009

Foto: Gunvor Petersson Foto: Gunvor Petersson

Utsläpp orsakat av bilkörningen på stranden. Olja och bensin har läckt antingen från motorn eller från avgasröret. Eftersom sand är dåligt på att hålla kvar föroreningar (såväl som näring) så spolas dessa ner i havet när det regnar.

Visa hela nyheten »
Bild: Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i Halland Bild: Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i Halland

En ansökan om att hyra ut vattenskoter på stranden har inkommit till Länsstyrelsen i Halland den 26 januari. Det är en person som önskar hyra ut vattenskotrar 1 juni – 15 september. Meningen är att de skall köras i det område som på sjökortet är markerat söder om Ejdervägen fram till strax norr om Berndtssons väg:

Frågan är bara om vattenskoterförarna klarar av att hålla sig inom de gränserna. Att så inte är fallet har man kunnat se under sommaren 2008 då vattenskotrar vid några tillfällen körde in till stranden på andra ställen än de på sjökortet angivna.

Uthyrning av vattenskoter bidrar inte till att få en naturligare strand utan ökar trafikbehovet ner till stranden och ökar bullret som Mellbystrand och Skummeslövsstrand redan är delvis drabbat av, bland annat av trafiken på E6an. Istället för att tillåta buller att breda ut sig borde man arbeta för att begränsa det. Dock så kan uthyrningen vara ett arbetstillfälle, vilket är positivt. Men vattenskotrar får mest ses som leksaker för vuxna utan någon direkt nytta mer än den rekreativa.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.