google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Strandmiljö Laholms yttrande över överklagandena lämnades till Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätt 3 november. Där bestrider vi de överklagandes yrkanden och avfärdar deras argument punkt för punkt med faktabaserade bevis. Nästa steg blir att de klagande erbjuds möjlighet att yttra sig över vårt yttrande och därefter ytterligare en runda. Sedan analyserar domstolens egna experter ärendet innan dom avkunnas. De har som målsättning att avkunna dom 6 månader efter prövningstillstånd beviljats, vilket var 13 oktober.

Våra pressmeddelande hittar ni under länken PRESS
De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna under länken DOMSTOL

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 01

Både länsstyrelsen och naturvårdsverket har gjort uttalanden om att trafiken på stranden strider mot terrängkörningslagen i miljöbalken. Föreningens uppfattning är att detta inte är känt av politikerna i Laholms kommunfullmäktige. Därför har vi idag skickat en skrivelse för att göra dem uppmärksamma på detta. Skrivelsen med bilagor läser du här.

Visa hela nyheten »

©Gunvor Petersson

Krossgrus och makadam är inte lämpliga material att använda som underlag för nedfarter till stranden. Det visar vinterns stormar som lett tll att stora mängder grus och makadam spolats ut över stranden.

I vår nya skrivelse i ärendet ber vi länsstyrelsen att pröva frågan om dessa gångvägar och bilnedfarter till havet i Laholms kommun har anlagts på ett sätt som är förenligt med 12 kapitlet, 6 paragrafen i Miljöbalken. Till skrivelsen har vi bifogat en omfattande fotodokumentation.

Läs skrivelse och se alla bilderna här.

Visa hela nyheten »

©Stefan Eliasson

Föreningen har vid flera tillfällen gjort skrivelser med anledning av de säkerhets- och miljöproblem som är förknippade med vattenskotrar i Skummeslövsstrand och Mellbystrand.

I vår nya skrivelse föreslår vi att vattenskoterområdet märks ut med bojar enligt Kustbevakningens anmodan och att de förankras så att de klarar att ligga kvar trots vågornas och sandbottnens rörelser, inför nästa säsongsperiod (1 juni - 15 september 2012). På utkörskorridorens landstolpar ska också vattenskoterskyltar och anslag med regler om tider och karta för området finnas.

Läs hela skrivelsen här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.