google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Miljööverdomstolen har sagt sitt. 
På dagen innan midsommarafton kom då till slut domen. Nu har ärendet nått sista instans och det går inte att ta det vidare. Domstolen kommer fram till detta:

- Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

samt att

- strandtrafik och parkering är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
- Laholms kommun anses som verksamhetsutövare.
- Laholms kommun kan inte tvingas sätta upp bommar på annans mark.
- nedfarter får underhållas så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete

Det innebär i praktiken att all hänvisning med skyltar från Laholms kommun att med fordon ta sig till stranden, vare sig fysiskt, eller med information inte är tilllåtet. Det skall finnas nerfarter för räddningstjänst men det är inte nödvändigt med nerfarter i den usträckning det finns idag.

Domen klargör också markägarnas ansvar och även Laholms kommuns ansvar att som tillsynsmyndighet att se till att den kontrollerar den miljöfarliga verksamheten som pågår i kommunen.

Läs hela domen

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 03

Bli inte förvånad om stranden
blir soptipp

Det är mörkt och dessutom dimmigt. Så risken för upptäckt är minimal. Perfekt för fegisar.
Med en gammal soffa i bilen tar de Ejdervägen (förbi den halvhjärtade avstängningsbocken) ner till stranden. Ett snabbstopp precis vid vattenbrynet. Av med soffan, krydda med tändvätska eller bensin och på några sekunder är möbeln övertänd. Soundtracket till deras mobilfilm bjuder säkert på mycket "shittt!" & "cooooolt!"
När jag hittar de sorgliga soffresterna några timmar senare har redan sotiga skruvar, spikar och beslag börjat gräva sig ner i sanden.
Jag vänder hemåt, men kan inte bli kvitt synen. Stranden som soptipp...
Hur blev det så här? Är detta något jag måste vänja mig vid?
Vår förening vill att kommunen ska följa terrängkörningslagen, som fredar stranden från biltrafik. Men vi vill också att den begär två dispenser från denna lag:
1. Funktionshindrade ska ha möjlighet att parkera nära ett kommande handikappbad.
2. Ägare av mindre fritidsbåtar ska ha en väl avgränsad plats för sjösättning.
Inte för att detta skulle eliminera risken för fler soffbränningar i strandkanten. Utan för att det blir en viktig signal om hur de politiskt ansvariga värderar miljön och naturen längs Laholms-kusten. Det i sin tur kommer att påverka människors beteenden. Precis som buskörning, vildcamping och skräpdumpning är den logiska följden av många års politisk låt-gå-mentalitet.
Så länge Laholms styrande betraktar Sveriges längsta sandstrand som laglöst land kan de naturligtvis inte bli förvånade över att folk agerar därefter.
Det går inte längre att huka och hävda att det inte finns några p-platser. En riktigt fin högtryckssommar rör det sig om max 20 dagar då det behövs ett större antal tillfälliga strandnära p-platser. En normalsommar handlar det snarare om 10-12 dagar. Resten av tiden (≈ 94,5-97 % av året) finns det parkeringar för alla.
Så vad krävs då för att lösa detta återkommande men starkt tidsbegränsade parkeringsproblem?
Tja, vad sägs om god vilja, prestigelöshet, kreativt tänkande och kompromisser?

Stefan Eliasson
Styrelseledamot i Strandförening Laholm

Visa hela nyheten »

Den 8 mars träffades representanter för Laholms kommun, länsstyrelsen samt konsultföretaget Tyréns för överläggningar om strandtrafiken i kustområdet. Vi mötet framgick bl a:

 

att kommunen har påbörjat arbetet med en ny detaljplan för att ändra strandområdet till allmän plats med parkeringsområden i vissa delar.

 

att arbetet med detaljplanen förväntas pågå i tre år.

 

att länsarkitekten påpekar att strandskyddsreglerna är en komplicerande faktor i det arbetet och ber kommunen överväga lösningar som är tillämpningsbara utifrån lagstiftningen.

 

att Tyréns arbetat flera olika förslag till lösningar på kortare sikt för att skapa parkeringsområden på stranden. Utgångspunkten är att det ska finnas plats för 1500 bilar. I konsultens huvudalternativ fördelas dessa p-platser på fyra olika områden.

 

att länsstyrelsen påtalade det viktiga i att kommunen finner en långsiktigt hållbar lösning och helst ser att kommunen upprättar ett program för strandområdet där kommunens handlingsplan läggs fast innan en detlajplan upprättas.

 

att kommunen ska bjuda in länsstyrelsens miljövårdsenhet till en besiktning av stranden för samråd om de åtgärder som ska vidtas efter stormskadorna under 2011.

 

Läs hela dokumentet här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.