google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Strandmiljö Laholms yttrande över överklagandena lämnades till Mark- och miljööverdomstolens vid Svea hovrätt 3 november. Där bestrider vi de överklagandes yrkanden och avfärdar deras argument punkt för punkt med faktabaserade bevis. Nästa steg blir att de klagande erbjuds möjlighet att yttra sig över vårt yttrande och därefter ytterligare en runda. Sedan analyserar domstolens egna experter ärendet innan dom avkunnas. De har som målsättning att avkunna dom 6 månader efter prövningstillstånd beviljats, vilket var 13 oktober.

Våra pressmeddelande hittar ni under länken PRESS
De viktigaste dokumenten rörande domstolsprocesserna under länken DOMSTOL

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2013 > 09

I förslaget till Framtidsplan 2030 står att den nu gällande fördjupade översiktsplanen för kustområdet (FÖP99), ska upphöra att gälla när Framtidsplan 2030 antas. Strandmiljö Laholm menar att FÖP-99 ska gälla fram till dess en ny fördjupad översiktsplan har antagits för kustområdet ÄVEN när Framtidsplan 2030 har antagits. Strandmiljö Laholm anser att när en ny fördjupad översiktsplan görs måste den föregås av en grönområdesutredning/inventering.
Läs hela yttrandet.

Visa hela nyheten »

Föreningen är mycket positiv till att detta värdefulla naturreservat utvidgas med att omfatta den artrika restaurerade strandheden och även omfatta strandflatan och den marina miljön. Detta medför att området långsiktigt skyddas från exploatering och annan skada och att skötseln utförs med kunskap och god naturvård.
Läs/ladda hem skrivelsen.

Visa hela nyheten »

Kommunens förslag till nya detaljplaner för stranden i  Mellbystrand och Skummeslövsstrand strider mot lagen om Strandskydd, mot Miljöbalken, mot Terrängkörningslagen, mot Framtidsplan 2003 och mot regeringens nollvision avseende dödade i trafiken. Det är en kort sammanfattning av den massiva kritik mot förslagen som vår förening framför i sitt samrådsyttrande som idag skickades in till Laholms kommun.
Läs/ladda hem våra skrivelser här.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.