google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Miljööverdomstolen har sagt sitt. 
På dagen innan midsommarafton kom då till slut domen. Nu har ärendet nått sista instans och det går inte att ta det vidare. Domstolen kommer fram till detta:

- Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

samt att

- strandtrafik och parkering är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
- Laholms kommun anses som verksamhetsutövare.
- Laholms kommun kan inte tvingas sätta upp bommar på annans mark.
- nedfarter får underhållas så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete

Det innebär i praktiken att all hänvisning med skyltar från Laholms kommun att med fordon ta sig till stranden, vare sig fysiskt, eller med information inte är tilllåtet. Det skall finnas nerfarter för räddningstjänst men det är inte nödvändigt med nerfarter i den usträckning det finns idag.

Domen klargör också markägarnas ansvar och även Laholms kommuns ansvar att som tillsynsmyndighet att se till att den kontrollerar den miljöfarliga verksamheten som pågår i kommunen.

Läs hela domen

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2013

På flera viktiga punkter motsätter sig Länsstyrelsen i Hallands län Laholms kommuns förslag till ny detaljplan för havsstranden. Istället för att genom detaljplanen försöka legalisera stora parkeringsytor på stranden anser Länsstyrelsen att kommunen i första hand ska undersöka vilka andra parkeringsmöjligheter som finns i området.
I Länsstyrelsens yttranden (ett för Skummeslöv och ett för Mellbystrand) dementeras också kommunens påstående att man i underhandskontakter med Länsstyrelsen enats om att en planläggning för parkering på stranden skulle kunna vara möjlig.
Länsstyrelsen samrådsyttrande över förslag till detaljplan för havsstranden Mellystrand
Länsstyrelsen samrådsyttrande över förslag till detaljplan för havsstranden Skummeslövsstrand

Visa hela nyheten »

I förslaget till Framtidsplan 2030 står att den nu gällande fördjupade översiktsplanen för kustområdet (FÖP99), ska upphöra att gälla när Framtidsplan 2030 antas. Strandmiljö Laholm menar att FÖP-99 ska gälla fram till dess en ny fördjupad översiktsplan har antagits för kustområdet ÄVEN när Framtidsplan 2030 har antagits. Strandmiljö Laholm anser att när en ny fördjupad översiktsplan görs måste den föregås av en grönområdesutredning/inventering.
Läs hela yttrandet.

Visa hela nyheten »

Föreningen är mycket positiv till att detta värdefulla naturreservat utvidgas med att omfatta den artrika restaurerade strandheden och även omfatta strandflatan och den marina miljön. Detta medför att området långsiktigt skyddas från exploatering och annan skada och att skötseln utförs med kunskap och god naturvård.
Läs/ladda hem skrivelsen.

Visa hela nyheten »

Kommunens förslag till nya detaljplaner för stranden i  Mellbystrand och Skummeslövsstrand strider mot lagen om Strandskydd, mot Miljöbalken, mot Terrängkörningslagen, mot Framtidsplan 2003 och mot regeringens nollvision avseende dödade i trafiken. Det är en kort sammanfattning av den massiva kritik mot förslagen som vår förening framför i sitt samrådsyttrande som idag skickades in till Laholms kommun.
Läs/ladda hem våra skrivelser här.

Visa hela nyheten »

Perioden 16/9-29/4 ska hela stranden vara stängd för all fordonstrafik. Men under 140 dagar (hela vår/sommar/höstperioden 30/4-15/9) ska stora delar av stranden i Skummeslövsstrand och en del av stranden i Mellbystrand även fortsättningsvis upplåtas för bilkörning och parkering. Det är kontentan av det förslag till ny detaljplan som Miljö- och Byggnadsnämnden i Laholm godkände 19 juni. Läs/ladda hem förslaget.

Visa hela nyheten »

En inventering som föreningen Strandmiljö Laholm gjort visar att det är möjligt att skapa cirka 6 700 strandnära säsongsparkeringar i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Det är mer än tre gånger fler än vad behovet brukar uppskattas till. Långt ifrån alla dessa grönytor behöver alltså användas för tillfällig parkering. Resultatet av inventeringen har idag sänts till Laholms kommun tillsammans med en länk till en interaktiv karta med information om de olika markområdena.
Hela skrivelsen läser du här.
Kartan hittar du här.


 

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.