google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start


SENASTE NYTT
OM STRANDTRAFIKEN

Miljööverdomstolen har sagt sitt. 
På dagen innan midsommarafton kom då till slut domen. Nu har ärendet nått sista instans och det går inte att ta det vidare. Domstolen kommer fram till detta:

- Laholms kommun förbjuds att främja motorfordonstrafik och parkering på stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

samt att

- strandtrafik och parkering är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.
- Laholms kommun anses som verksamhetsutövare.
- Laholms kommun kan inte tvingas sätta upp bommar på annans mark.
- nedfarter får underhållas så att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete

Det innebär i praktiken att all hänvisning med skyltar från Laholms kommun att med fordon ta sig till stranden, vare sig fysiskt, eller med information inte är tilllåtet. Det skall finnas nerfarter för räddningstjänst men det är inte nödvändigt med nerfarter i den usträckning det finns idag.

Domen klargör också markägarnas ansvar och även Laholms kommuns ansvar att som tillsynsmyndighet att se till att den kontrollerar den miljöfarliga verksamheten som pågår i kommunen.

Läs hela domen

Läs Expressens artikel om
Laholm och om strandtrafiken.


Klicka här

Många möjligheter att ordna tillfälliga strandnära parkeringar.

Laholms kommun anser att strandtrafiken måste finnas kvar för att det inte går att ordna så många strandnära parkeringsplatser som behövs när det är riktigt fint badväder. Vi menar att det finns skäl att frågasätta det motivet. En inventering som föreningen gjort visar att det finns strandnära markområden som räcker till 6 700 tillfälliga p-platser! Det är mer än tre gånger det uppskattade behovet. Vi har därför skrivit både till Laholms kommun, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverket för att göra dem uppmärksamma på sakläget. Skrivelsen innhåller också länk till en karta som visar var de olika områdena ligger. För tydlighetens skull vill vi påpeka att vi som förening inte föreslår vilket eller vilka områden som bör användas till tillfäliig p-yta. Vi vill bara peka på de möjligheter som finns.Se filmen
som visar
vad det handlar
om

Detaljplaneförslagen för stranden strider mot flera lagar

Läs om alla brister som vi påtalar i våra samrådsyttranden

En liten rubrik.

Fredag 11 AUGUSTI

SOL, lagom vind och behaglig värme infann sig för vår fotosafari. Härligt! Förutsättningarna för en lyckad workshop med naturfotografen Patrik Leonardsson och hans son Fabian var de allra bästa. Det var fjärde gången Strandmiljö Laholm och... 

LÄS HELA

Tisdag 8 AUGUSTI

Ett 40-tal personer deltog i vår strandexkursion nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand. Arrangemanget är en del i Västerhavsveckan som pågår 5-13/8 från Strömstad i norr till ....

LÄS HELA

2012 > 08

Klicka ↑ så ser du att Strandmiljö Laholm och Tyréns har en hel del gemensamt.

I april överlämnade konsultföretaget Tyréns en utredningsrapport om strandparkeringen till Laholms kommun. Kommunen sa nej vår begäran att få ta del av rapporten med hänvisning till att den utgjorde arbetsmaterial. Nu har vi, sent omsider, fått tillgång till den. Som sammanställningen till vänster visar innehåller den slutsatser och ställningstaganden som i flera väsentliga delar överensstämmer med Strandmiljö Laholms.

Tyréns utgår, precis som Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen, ifrån att terrängkörningslagen gäller och att bilkörning som idag inte kan tillåtas.

De utgår också från att ett parkeringsproblem bara föreligger 10-15 dagar per år. I rapporten konstateras att det finns mer än tillräckligt stora markytor nära stranden som teoretiskt kan användas för parkering. Men Tyréns utredare bedömer att en lösning där dessa ytor utnyttjas skulle ta mycket lång tid att arbeta fram. Därför menar de att problemet bara kan lösas snabbt om stranden används. De föreslår därför flera inhängnade p-zoner utspridda längs stranden där totalt 1500 fordon får parkeras i dubbla rader närmast dynerna. P-zonerna föreslås bli totalt 2 km långa, jämfört med dagens bilzoner som är ca 4 km.

LÄS hela rapporten här

Visa hela nyheten »

Vid årsmötet den 11 augusti fick föreningens nya styrelse följande sammansättning:

Stefan Eliasson (ordf)

Ulf Bjerstaf (kassör)

Patrik Slimane (sekr)

Hermann Grimmeiss

Markus Anderberg.

Suppleanter:

Inger Lorentzon

Sten Wandel.

Adjungerade ledamöter:

Gunvor Petersson

Louise Bergwall.

Visa hela nyheten »

VÅR FOLDER
Klicka för att läsa och ladda ner.