google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Minnesanteckningar från överläggning mellan Laholms kommun och Länsstyrelsen 2012-03-08

Den 8 mars träffades representanter för Laholms kommun, länsstyrelsen samt konsultföretaget Tyréns för överläggningar om strandtrafiken i kustområdet. Vi mötet framgick bl a:

 

att kommunen har påbörjat arbetet med en ny detaljplan för att ändra strandområdet till allmän plats med parkeringsområden i vissa delar.

 

att arbetet med detaljplanen förväntas pågå i tre år.

 

att länsarkitekten påpekar att strandskyddsreglerna är en komplicerande faktor i det arbetet och ber kommunen överväga lösningar som är tillämpningsbara utifrån lagstiftningen.

 

att Tyréns arbetat flera olika förslag till lösningar på kortare sikt för att skapa parkeringsområden på stranden. Utgångspunkten är att det ska finnas plats för 1500 bilar. I konsultens huvudalternativ fördelas dessa p-platser på fyra olika områden.

 

att länsstyrelsen påtalade det viktiga i att kommunen finner en långsiktigt hållbar lösning och helst ser att kommunen upprättar ett program för strandområdet där kommunens handlingsplan läggs fast innan en detlajplan upprättas.

 

att kommunen ska bjuda in länsstyrelsens miljövårdsenhet till en besiktning av stranden för samråd om de åtgärder som ska vidtas efter stormskadorna under 2011.

 

Läs hela dokumentet här.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna