google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Start

Överklagan av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-21

Den 3 september skickade sex av föreningens medlemmar en skrivelse till Laholm kommun med krav på ingripande mot olovlig terrängkörning på stranden.

Den 4 oktober svarade kommunstyrelsens ordförande och kommunjuristen att kommunen inte har befogenhet att ingripa ”mot påstådda överträdelser av terrängkörningslagen”. De meddelade också att skrivelsen överlämnats till kommunens Miljö- och byggnadsnämnd för vidare handläggning vad gäller frågan om överträdelse av miljölagstiftningen.

Den 25 november svarade Miljö- och byggnadsnämnden att ”de allmänt hållna klagomål som framförs i skrivelsen inte bedöms som olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Idag, 17 december, har undertecknarna av skrivelsen genom föreningens ordförande Stefan Eliasson överklagat Miljö- och byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Överklagandet läser du här.

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna