google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • StrandBlogg

Välkommen till StrandBloggen!

Man behöver inte nödvändigtvis göra en resa för att ha något att berätta. Det räcker med en stund på stranden. Här i vår StrandBlogg hittar du personliga reflexioner, upplevelser och intryck.

2013 > 10

Skador och genombrott mellan Brodds väg och Kolonivägen.13-10-29-2. ©Gunvor Petersson.

I MORSE tog jag en promenad från Kolonivägen till Mellbyvägen. Nedfarten vi Kolonivägen var inte så illa tilltygad som vid adventstormen 2011. Dock hade stormen tagit en hel del på fortets sydsida.
Handikappräckets yttre del hade bräckts loss och låg på flera ställen norrut i dynerna.
Mellan Kolonivägen och Brodds väg hade havet brutit igenom dynkanten på två ställen.
Dynkanten hade rasat och vattnet hade gröpt sig in, särskilt vid ställen där det finns betongfundament, som vid dräneringsrör. Där bildas virvlar och på norrsidan om dessa har vattnet grävt sig in djupare och i bredare fåror.
Även om skadorna inte blev så stora som man kunde befara så har dynkanter raserats och vattnet har gått upp i nedfarterna och dragit med sig sten och krossgrus ut på stranden.
Inga som helst åtgärder har vidtagits för att minska stormskador vid Laholms havsstrand. Ängelholms kommun begärde och fick tillstånd att restaurera sina stränder efter adventsstormen 2011. Sand hämtades 18 m ut ifrån strandlinjen och lades upp mot de sargade dynkanterna så att vinden inte skulle kunna erodera dem än mera. På så sätt hölls dynkammen intakt och inga draghål skapades utan man byggde trappor och träspänger för god tillgänglighet till stranden.
Hur kan det vara att man inte lägger lika mycket arbete på att vårda stranden i Laholm?
Gunvor Petersson
Läs hela inlägget »
INNAN mörkret föll gick jag ner till stranden. Vinden hade börjat friska i. En strid ström med bilar körde ner på stranden via Kolonivägen för att se om vinden tagit tag i vattnet. Vinden kom från sydväst och vattnet trycktes alltså inte högt upp. Men medan jag var på stranden friskade det i ytterligare och i byarna var det inte helt lätt att hålla sig på fötterna.
Vid 20-tiden blåste det ordentligt och strömmen hade gått. Vi tog bilen och körde till Kolonivägens nedfart. Vinden piskade, vattnet trycktes upp i nedfarten och mycket skum bildades.
Jag hade tänkt åka ner en gång till men vinden ökade inte ytterligare utan avtog i stället. Kulmen varade bara ca 1 timme.
Gunvor Petersson
Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

I arkivet

Etikettmoln