google-site-verification: google5e7c1eed07f27eb4.html
  • Skrivelser

Skrivelser 2019

10 september 2019

Till: Laholms kommun

Polisanmälan om brott mot Terrängkörningslagen

Läs10 september 2019

Till: Laholms kommun

Begäran om ingripande mot miljöfarlig verksamhet

Läs
 

10 september 2019

Till: Laholms kommun

Anmälan om att detaljplanerna för havsstränderna inte följs

Läs04 januari 2019

Till: Laholms kommun

Strandmiljö Laholms yttrande över förslag Detaljplan Mellby 15.1 2019-01-04

Läs

Skrivelser 2014

 

23 oktober 2014

Till: Laholms kommun

Yttrande över Laholms komuns förslag till klimatanpassningsplan

Läs

Skrivelser 2013

 

20 september 2013

Till: Laholms kommun

Granskningsyttrande till Översiktsplan, Framtidsplan 2030, Laholms kommun

Läs

Skrivelser 2012

 

8 januari 2012

Till: Teknik- servicenämnden Laholms kommun

Skrivelse om utmärkning av vattenskoterområde, Mellbystrand/ Skummeslövsstrand, med ut- och inkörspunkt vid Ejdervägen.

Läs

 

9 januari 2012

 Till: Länsstyrelsen i Halland

 Angående gångvägar och bilnedfarter till stranden i Mellbystrand/Skummeslövsstrand

Gångvägar av krossgrus och makadam.

Läs

 

16 januari 2012

Till: Kommunfullmäktiges ledamöter, Laholms kommun

Vidarebefordran av länsstyrelsens och naturvårdverkets juridiska bedömningar av bilkörning på stranden

Läs

 

3 september 2012

Till: Laholms kommun

Angående ingripande mot olovlig terrängkörning

Läs

 

29 september 2012

Till: Laholms kommun

Medborgarförslag angående röjning, öppnande och nyplanering av gångstråk och/eller cykelvägar till stranden.Angående ingripande mot olovlig terrängkörning

Läs

 

1 oktober 2012

Till: Laholms kommun

att: Thomas Jönsson / Nils Danred

Begäran om svar på frågor om stranden.

Läs

 

17 december 2012

Till: Länsstyrelsen i Hallands län

Ang. Överklagan av beslut fattat av Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun

Läs

 

 

Skrivelser 2011

 

16 januari 2011 

Till: Teknik- och servicenämnden Laholms kommun

 Skrivelse om bojning av vattenskoterområde

Läs

 

30 januari 2011

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun 

Skrivelse om förslag till förbättrad skyltning för parkering i kustremsan

Läs

 

13 februari 2011

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Förslag för att stävja buskörning.

Läs

 

7 mars 2011

Till: Länsstyrelsen i Hallands län

Skrivelse om anlagd väg i dynerna

Läs


28 september 2011

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Etablering av havsbad för personer med funktionsnedsättning

Läs


16 november 2011

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Att: Margareta Lindgren

Strandheds- och dynområdesprojekt i Mellbystrand

Läs

Skrivelser 2010

 

23 januari 2010

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Angående bojning av vattenskoterområde

Läs


10 mars 2010

Till: Miljö- och byggnadsnämnden Laholms kommun

Yttrande om Skummeslöv 24:1

Läs

 

2 augusti 2010

Brev till Miljöministern

17 september 2010

Svar från Miljöministern

Läs

 

12 augusti 2010

Till: Laholms kommun

Skrivelse om gröna parkeringar

Läs

 

31 augusti 2010

Till: Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun

Skrivelse om detaljplan för N Mellbystrand C

Läs

 

15 september 2010

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Yttrande Åmot

Läs

Skrivelser 2008-2009


28 december 2008

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun
Angående planlagd parkering på fastigheten Mellby 2:164 (Cervins väg)

Läs

 

29 maj 2009

Till: Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun

Yttrande Skummeslövsstrand 12:10

Läs

 

 20 augusti 2009

Till: Kommunstyrelsen Laholms kommun

Förslag om parkeringsförbud på stranden kl 24.00-5.00

Läs

 

19 oktober 2009

Till: Laholms kommun

Tretton punkter för en naturligare strand

Läs

 

23 oktober 2009

Till: Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun

Yttrande om Skummeslöv 12:10

Läs

 

 20 november 2009

Till: Miljö- och byggnadsnämnden Laholms kommun

Yttrande om Allarp 2:3

Läs

 

29 november 2009 

 Till: Miljö- och byggnadsnämnden Laholms kommun

 Skrivelse Mellby 2:164 / Cervins väg 

Läs